PIERCING

Piercing – określenie pochodzi z języka angielskiego i oznacza przekłuwanie.

Zabieg przekłuwania ciała wykonywany jest jedynie w zakresie zdrowych tkanek i nie jest żadnym rodzajem terapii, a służy jedynie upiększeniu. Zabieg można wykonać jedynie u osób zdrowych.

Przeciwwskazania:
– choroby wirusowe przenoszone drogą krwi np. AIDS, wirusowe zapalenie wątroby;
– ciężkie choroby wyniszczające np. choroby nowotworowe;
– chorzy z zaburzeniami krzepnięcia krwi, zarówno hemofilia jak i zaburzenia polekowe (leki przeciwzakrzepowe);
– chorzy uczuleni na metale;
– schorzenia skóry w okolicy planowanego piercingu;
– choroby alergiczne;
– choroby o ostrej fazie zakażeń;
– choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (choroby układu krążenia, choroby nerek, cukrzyca);
– młodociani bez zgody opiekunów prawnych.

Zabieg jest wykonywany w sterylnych warunkach, przez osobę przeszkoloną w Szkole Przekłuwania Ciała Ryszarda Miazka.

Osoba poddana zabiegowi jest poinstruowana o całej pielęgnacji, do czasu wygojenia pozostaje pod opieką osoby dokonującej zabiegu.